Umění generace Národního divadla

5. června 2012 v 14:34 | Funik |  Mé referáty

Umění generace Národního divadlaObdobí:


- začátek 19. století až konec 19. století1868 - položen základní kámen, slavnostní poklep provedl František Palacký

1881 - těsně před dokončením vyhořelo, začala nová sbírka

1883 - znovu otevřeno v ještě krásnější podobě + rozšířeno o budovu tzv. Prozatimního divadla (provozní zákulisí), zahájeno Smetanovou operou Libuše

1983 - po 100 letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce celeého divadla


 

Barokní Italské sochařství

25. května 2012 v 15:18 | Funik |  Mé referáty

Barokní italské sochařství


- druhy, techniky i náměty přejaty z renesance

- hlavním znakem radikálního baroku je pohyb

- skutečné zobrazení pohledu

- dynamismus - nový prvek

- vyjádření citů a dušeAntický Řím

16. května 2012 v 15:56 | Funik |  Mé referáty

Antický Řím


Charakteristické znaky architektury:-zprvu se vyvíjela pod vlivem etruským a později řeckým

-po ovládnutí východního středomoří v 2. stol. Př. n. l. se uplatnil i helénismus

-od řecké architektury se lišila svým charakterem a principy, ale i druhy a typy, technikou a materiálemHlavní znaky architektury:


-byla bloková a interierová proti řeckému architrávovému principu (systému)

-římský archivoltový princim; proti sloupořadí s kladím plná zeď s pilířem a klenbou

-používali různé druhy kamenů(tuf, travertin, mramor), pálené cihly a beton (cement s pískem a úlomky pálench cihel)

-vynalezli kompozintní hlavici (spojení hlavice iónské a korintské)Významné památky:


Koloseum

Circus Maximus

Marcellovo divadlo

Palatin

Hadrianova vila

Vítězný oblouk

Titův oblouk

Septimia Severa

Oblouk Konstantina Velikého

Oblouk Marca Aurelia

Pantheon
 


Kubismus

14. května 2012 v 12:59 | Funik |  Mé referáty

Kubismus


Pojem:


- pojem kubismus zavedl kritik umění Louis Vauxcelles na šokující výstavě obrazů Georgese Braqua v listopadu 1908 jako popis geometrických schémat a krychlí (francouzsky cube), jež tu viděl

- v Evropě se v této době ujímaly a šířily kubismus, futurismus a expresionismus, přičemž nejslavnějším představitelem kubistického směru byl Pablo Picasso


Gotická architektura a sochařství

11. května 2012 v 12:23 | Funik |  Mé referáty

Architektura:Základní znaky gotické architektury jsou:
- křížová žebrová klenba
- lomený oblouk, který představuje symbol sepjatých rukou k modlitbě
- slabé zdi snažící se o maximální odhmotnění stavby, o lehkost
- složitý vnější opěrný systém pilířů a oblouků kvůli zajištění stability
- vertikalita, tzn., že stavby byly budovány do výšky a měly znázorňovat cestu vzhůru k Bohu

Kam dál