Květen 2012

Barokní Italské sochařství

25. května 2012 v 15:18 | Funik |  Mé referáty

Barokní italské sochařství


- druhy, techniky i náměty přejaty z renesance

- hlavním znakem radikálního baroku je pohyb

- skutečné zobrazení pohledu

- dynamismus - nový prvek

- vyjádření citů a dušeAntický Řím

16. května 2012 v 15:56 | Funik |  Mé referáty

Antický Řím


Charakteristické znaky architektury:-zprvu se vyvíjela pod vlivem etruským a později řeckým

-po ovládnutí východního středomoří v 2. stol. Př. n. l. se uplatnil i helénismus

-od řecké architektury se lišila svým charakterem a principy, ale i druhy a typy, technikou a materiálemHlavní znaky architektury:


-byla bloková a interierová proti řeckému architrávovému principu (systému)

-římský archivoltový princim; proti sloupořadí s kladím plná zeď s pilířem a klenbou

-používali různé druhy kamenů(tuf, travertin, mramor), pálené cihly a beton (cement s pískem a úlomky pálench cihel)

-vynalezli kompozintní hlavici (spojení hlavice iónské a korintské)Významné památky:


Koloseum

Circus Maximus

Marcellovo divadlo

Palatin

Hadrianova vila

Vítězný oblouk

Titův oblouk

Septimia Severa

Oblouk Konstantina Velikého

Oblouk Marca Aurelia

Pantheon

Kubismus

14. května 2012 v 12:59 | Funik |  Mé referáty

Kubismus


Pojem:


- pojem kubismus zavedl kritik umění Louis Vauxcelles na šokující výstavě obrazů Georgese Braqua v listopadu 1908 jako popis geometrických schémat a krychlí (francouzsky cube), jež tu viděl

- v Evropě se v této době ujímaly a šířily kubismus, futurismus a expresionismus, přičemž nejslavnějším představitelem kubistického směru byl Pablo Picasso


Gotická architektura a sochařství

11. května 2012 v 12:23 | Funik |  Mé referáty

Architektura:Základní znaky gotické architektury jsou:
- křížová žebrová klenba
- lomený oblouk, který představuje symbol sepjatých rukou k modlitbě
- slabé zdi snažící se o maximální odhmotnění stavby, o lehkost
- složitý vnější opěrný systém pilířů a oblouků kvůli zajištění stability
- vertikalita, tzn., že stavby byly budovány do výšky a měly znázorňovat cestu vzhůru k Bohu

Rysy společnosti pravěku

8. května 2012 v 16:22 | Funik |  Mé referáty

Hlavní rysy lidské společnosti v době pravěku. Umění, druhy staveb, malby, náměty, naleziště


-V každodenním zápase s diluviální přírodou o přežití, o zajištění životní existence tlupy se vyhraňovala rodová společnost s přirozenou dělbou práce - muž lovil, žena se starala o sběr, oheň , přípravu jídla a potomstvo. Vedoucí postavení ženy ve společnosti - Matriarchát

- Vnikají první ideologie, v ní

Dopad sociálních záležitostí na společnost

5. května 2012 v 23:05 | Funík |  Mé úvahy
Opět krátká úvaha na téma společnost a dopady sociálních záležitostí na ni.Pokusím se zde popsat vliv a dopad sociálních záležitostí na společnost jako takovou.
Je důležité si uvědomit, že jakýkoli sociální problém nebo záležitost se týká celé společnosti určitého území nebo oblasti, o které se hovoří. Jedná se zde o globální záležitost.
Samozřejmě zde může být nespočet faktorů působících na naši společnost. Nemám v úmyslu se zabývat všemi problémy ale jen těmi, které mi přijdou nedůležitější a těmi, které mají na společnost nevětší dopad. Myslím, že nejčastěji zásadní problémy vznikají v politice.

Euro ano či ne

3. května 2012 v 12:59 | Funik |  Mé úvahy
Kraťoučká úvaha o euru z mého pohleduJá osobně bych euro u nás moc nepřivítal a to hned z několika důvodů. Zaprvé nejsem podnikatel, takže by pro mne euro nemělo žádné měnové výhody. V každém případě je více jak deset let dostatečně dlouhá doba na to, aby se pozitivní efekty pro ekonomický růst projevily. Porovnáme-li ale růst ekonomik eurozóny deset let před vznikem

Demokracie

2. května 2012 v 18:16 | Funik |  Mé úvahy
Zde jsem se zamýšlel nad demokracií a autokracií. Jde v podstatě o úvahu. Co si o dnešní demokracii myslíte vy ?


Myslím, že zamýšlet se nad takto hlubokou filosofickou otázkou, jako je fungování a

rozhodování státu či zemně, by jsme se mohli zamýšlet dlouho. Přít se ostatními o tom, jaký druh politiky nebo vladaření je lepší pro lepší fungování státu a spokojenosti lidí, v něm žijících.

Vítejte

2. května 2012 v 18:10 | Funik
Dobrý den. Vítejte na mém blogu, kde budu psát o všem možném. Píši "budu", jelikož je blog nově založený, a tak toho tu zatím moc není a nebude. Doufám, že se vám tu bude líbit a přeji pěkný pokec :)